Από το πρώτο κιόλας διάστημα της νέας δραστηριότητάς μας και ερχόμενοι συνεχώς σε συζητήσεις με εταιρίες συνεργατών, η ομάδα μας παρατήρησε την ανάγκη πολλών εξ αυτών για εξωτερική ανάθεση έργων, το λεγόμενο “outsourcing” σε διεθνείς όρους.

Έτσι, αποφασίσαμε να επεκτείνουμε τη διαστηριότητα της PROSOMOIONO και στην παροχή υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη όλης της φάσης ανάπτυξης και βελτιστοποίησης, προσφέροντας τις παρακάτω λύσεις:

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Η PROSOMOIONO επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο κομμάτι των τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμμετέχοντας ενεργά στο πλευρό των πελατών κατά την ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος ή την βελτιστοποίηση υπάρχοντος.

Υπηρεσίες Ανάπτυξης Προϊόντος

  • Μελέτη Πεπερασμένων Στοιχείων (FEA Analysis)
  • Μελέτη Μηχανικής Ρευστών (CFD Analysis)
  • Μελέτη Βελτιστοποίησης (Optimization Analysis)
  • Μελέτη Κατασκευασιμότητας (Manufacturability Analysis)
  • Conceptual Design
  • Μηχανολογικού Σχεδιασμού (Engineering Design)
  • Κατασκευαστικού Σχεδίου (Drafting)