ALTAIR Hypermesh

Το Altair® HyperMesh®, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, έχει γίνει το κορυφαίο προϊόν για μοντελοποίηση πεπερασμένων στοιχείων (FE) υψηλής ακρίβειας. Σήμερα, το Altair® HyperWorks® βασίζεται στην κληρονομιά του HyperMesh®, φέρνοντας μαζί του μια νέα εμπειρία χρήστη με σεμινάρια, μενού περιβάλλοντος, βελτιωμένο χειρισμό, στοιχεία ελέγχου οθόνης και πρόγραμμα περιήγησης μοντέλων – όλα αυτά δίνοντας στους χρήστες προηγμένες λειτουργίες HyperMesh και την επιλογή να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το κλασικό περιβάλλον εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα