ALTAIR Inspire Mold

Το Altair® Inspire™ Mold μπορεί να προσομοιώσει τη διαδικασία έγχυσης πλαστικών (injection molding), η οποία είναι μια καθιερωμένη, αποδεδειγμένη βιομηχανική διαδικασία παραγωγής για τη μαζική παραγωγή εξαρτημάτων. Το Inspire Mold παρέχει μια σύγχρονη ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον ορθολογικό σχεδιασμό με σκοπό την κατασκευή (DfM) εξαρτημάτων με έγχυση. Η προσομοίωση τελικά απλοποιείται και δίνεται στα χέρια των σχεδιαστών και των μηχανικών προϊόντων νωρίς κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης, επιτρέποντας την εύκολη σύγκριση διάφορων παραδοχών και την παροχή βελτιωμένων προϊόντων, μειωμένων σκραπ και κόστους επεξεργασίας εργαλείων.

Δείτε πώς γεμίζει το καλούπι με μια γρήγορη ανάλυση και στη συνέχεια αξιολογήστε τυχόν αλλαγές που θα ωφελήσουν τη διαδικασία παραγωγής.

Οι εικονικές δοκιμές, η επικύρωση, η διόρθωση και η βελτιστοποίηση των σχεδίων καλουπώματος μπορούν εύκολα να πραγματοποιηθούν μέσω μιας ροής εργασίας πέντε βημάτων, παρέχοντας πρόσβαση στην αξιολόγηση της ικανότητας κατασκευής εξαρτημάτων με έγχυση που μετριάζουν τα κοινά κατασκευαστικά ελαττώματα (στρέβλωση, συρρίκνωση κ.λπ.) πριν κατασκευαστεί ένα κοστοβόρο καλούπι.

Διαβάστε περισσότερα