Τα εργαλεία ανάπτυξης βάσει μοντέλων της Altair (MBD) οδηγούν σε γρήγορη ανάπτυξη για πιο έξυπνα συνδεδεμένα συστήματα. Οι πελάτες της Altair προσομοιώνουν σύνθετα προϊόντα ως συστήματα συστημάτων σε ολόκληρο τον κύκλο ανάπτυξής σας, από τον αρχικό σχεδιασμό έως τη λεπτομερή σχεδίαση έως τη δοκιμή υλικού σε βρόχο (HIL). Εξερευνήστε περισσότερα συνδυάζοντας μηχανικά μοντέλα με ηλεκτρικά μοντέλα (σε 0D, 1D ή/και 3D) για να ενεργοποιήσετε την πολυεπιστημονική προσομοίωση και να αξιοποιήσετε την αυτόματη παραγωγή κώδικα για τα ενσωματωμένα συστήματα επόμενης γενιάς.