ALTAIR Inspire Cast

Το Altair® Inspire™ Cast είναι ένα περιβάλλον προσομοίωσης που επικεντρώνεται στη δημιουργία εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας με αυξημένη κερδοφορία μέσω μιας εξαιρετικά διαισθητικής εμπειρίας χρήστη που απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε προχωρημένους χρήστες. Η λύση της Altair περιλαμβάνει ένα λογισμικό προσομοίωσης διαδικασίας γρήγορης χύτευσης που επιτρέπει στον χρήστη να βελτιώνει και να βελτιστοποιεί τα κατασκευασμένα εξαρτήματά του, προκειμένου να αποφύγει τυπικά ελαττώματα χύτευσης. Πρόσθετα προϊόντα προσομοίωσης χύτευσης είναι προσβάσιμα μέσω του Altair Partner Alliance (APA).

Διαβάστε περισσότερα