Η Altair προσφέρει ένα μοναδικό σύνολο εργαλείων προσομοίωσης για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας του προϊόντος, τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας κατασκευής και την εκτέλεση εικονικών δοκιμών για πολλές παραδοσιακές, αφαιρετικές και προσθετικές διαδικασίες παραγωγής. Οι χρήστες μπορούν να επικυρώνουν σχέδια νωρίς στη διαδικασία κατασκευής χάρη στο ευέλικτο και οικονομικά προσιτό λογισμικό προσομοίωσης, καθώς και να χρησιμοποιούν τεχνολογία βελτιστοποίησης με συγκεκριμένους κατασκευαστικούς περιορισμούς για να σχεδιάζουν καλύτερα, πιο αποτελεσματικά προϊόντα.