Η Altair παρέχει ένα κορυφαίο χαρτοφυλάκιο λογισμικού με δυνατότητα πολλαπλής φυσικής για την προσομοίωση ενός ευρέος φάσματος φυσικών μοντέλων που αλληλεπιδρούν, όπως η αλληλεπίδραση δομής ρευστού (FSI), τα εύκαμπτα σώματα, η αεροακουστική και η θερμομηχανική προσομοίωση. Μαζί με τη διεπιστημονική βελτιστοποίηση της Altair και την κλιμακούμενη υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC) της Altair, μπορείτε να λύσετε προβλήματα μηχανικής του πραγματικού κόσμου γρήγορα και αποτελεσματικά.