ALTAIR Inspire Form

Το Altair® Inspire™ Form είναι ένα λογισμικό προσομοίωσης διαμόρφωσης λαμαρίνας που επιτρέπει στους χρήστες να βελτιστοποιούν τα προϊόντα τους για την κατασκευή, λαμβάνοντας υπόψη την πρώιμη μορφοποίηση, τη χρήση υλικού και το κόστος. Υποστηρίζεται η μορφοποίηση λαμαρίνας σε ψυχρή και θερμή, η κάμψη σωλήνων, η υδροδιαμόρφωση και η σύνθετη διαμόρφωση. Εκτελέστε ανάλυση σκοπιμότητας πρώιμης κατασκευής μέσα σε δευτερόλεπτα ή εκτελέστε προηγμένη επικύρωση διαδικασίας, βελτιστοποίηση και εικονικές δοκιμές αξιοποιώντας μια ακριβή και εξαιρετικά επεκτάσιμη λύση.

Διαβάστε περισσότερα