Οι έξυπνες συνδεδεμένες συσκευές υπάρχουν παντού, στα σπίτια, στις μεταφορές και στην εργασία. Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός του ηλεκτρονικού συστήματος (ESD) έχει μεγαλύτερη επιρροή σε σχεδόν κάθε τύπο προϊόντος που απαιτεί νέα εργαλεία προσομοίωσης για την επίτευξη στόχων ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών, μηχανικών, θερμικών και συνδεσιμότητας. Τα εργαλεία σχεδίασης που βασίζονται στην προσομοίωση της Altair επιτρέπουν στην ομάδα των εξειδικευμένων μηχανικών σας να συνεργάζεται σε όλες τις πτυχές της ανάπτυξης πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος από την ιδέα έως την κατασκευή. Τα προϊόντα μας εξορθολογίζουν τη διαδικασία σας, εξαλείφουν τις επαναλήψεις σχεδιασμού και μειώνουν το χρόνο διάθεσης στην αγορά.