Ενημερωθείτε για τα οφέλη μείωσης του βάρους των εξαρτημάτων χρησιμοποιώντας λύσεις Altair®

Το ωφέλιμο φορτίο είναι ένα βασικό μέτρο απόδοσης για στρατιωτικά οχήματα, που καθορίζει πόσο προσωπικό και/ή εξοπλισμό μπορούν να μεταφερθούν. Αντικατοπτρίζοντας αυτό, το Κέντρο Συστημάτων Εδάφους Οχημάτων του Στρατού των ΗΠΑ (GVSC) συμμετέχει σε ένα έργο για τη μείωση του βάρους των οχημάτων και, ως εκ τούτου, την ενίσχυση του ωφέλιμου φορτίου, επανασχεδιάζοντας και αντικαθιστώντας υπάρχοντα εξαρτήματα με ελαφρύτερες εναλλακτικές λύσεις. Συγκεκριμένα, η GVSC συνδυάζει τη βελτιστοποίηση τοπολογίας (topology optimization) με την τρισδιάστατη εκτύπωση για να επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση βάρους, χωρίς να επηρεάζονται άλλες κρίσιμες προδιαγραφές.
Το παρακάτω έγγραφο (pdf) εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία ALTAIR® συμμετείχε στο έργο ως εξωτερικός σύμβουλος για τη δημιουργία νέων σχεδίων εξαρτημάτων. Τα αποτελέσματα εντέλει οδήγησαν στην επίτευξη μείωσης μάζας 67% για έναν βραχίονα καθώς και σε φθηνότερο κόστος σε σχέση με την παλαιότερη μέθοδο κατασκευής. Μάθετε περισσότερα εδώ:

Download PDF

Επικοινωνήστε μαζί μας είτε απαντώντας στο συγκεκριμένο email, είτε καλώντας άμεσα στο 6972519628 για να προγραμματίσουμε μία συνάντηση εάν εργάζεστε σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς και ενδιαφέρεστε να εξετάσετε τη λύση Altair® Optistruct®.
Η Prosomoiono μαζί με τους συνεργάτες της αποτελείται από καταρτισμένους Μηχανολόγους Μηχανικούς με γνώση και εμπειρία στην καθοδήγηση επίλυσης προβλημάτων προσομοίωσης.

Share this post