ΑLTAIR Optistruct

Το Altair® OptiStruct® είναι το πρωτότυπο εργαλείο δημιουργίας σχεδίου. Χάρη στην άρτια τοπολογική βελτιστοποίηση που διαθέτει, τις τελευταίες δύο δεκαετίες το OptiStruct έχει δημιουργήσει τα καινοτόμα, ελαφριά και δομικά αποδοτικά σχέδια των προϊόντων που βλέπετε και χρησιμοποιείτε καθημερινά. Το OptiStruct υποστηρίζει επίσης πολλές άλλες μεθόδους δομικής βελτιστοποίησης, πολυεπιστημονικής βελτιστοποίησης και παρέχει ένα ευρύ φάσμα περιορισμών, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών διαδικασιών και της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Διαβάστε περισσότερα